FÖREBYGG UPPKOMSTEN AV SÅR GENOM ATT ANVÄNDA DERMATUFFS SKYDDANDE STRUMPOR OCH SLEEVES

HUR UPPSTÅR SÅR ORSAKAT AV SKÖR HUD?
“Resultatet av friktion eller trubbigt våld som orsakar separation av hudlagren. Det efterföljande såret är partiellt eller full tjocklek beroende på graden av vävnadsskada. ‘ LeBlanc et al. (2007).

Ett ”OKÄNT PROBLEM”

Skör hud, som orsakar sår, är ett mycket större problem än vad någon någonsin kunnat föreställa sig. Personer som arbetar inom vården ser inte detta som ett vanligt sjukdomstillstånd. Man ger inte råd som att ”nu måste du vara försiktig för du har skör hud”!

Syftet med Dermatuffs skyddande strumpor och sleeves är att förhindra att huden går sönder och att blåmärken, som är vanliga på underben och underarmar hos äldre personer, inte uppträder.

För att dessa skador normalt ska uppträda behöver huden redan vara försvagad, tunn eller skör

ORSAKER TILL SKÖR HUD

  • ÅLDER – i praktiken upplever man först tunn hud då man passerat 60 års ålder, och det blir mer påtagligt ju äldre vi blir, så vid 80-årsålder kan det orsaka stora besvär. En del av de personer som beställer på vår e-handelsplats lider av åtminstone ett sår per vecka.
  • HÄLSOTILLSTÅND – sjukdom, primära medicinska tillstånd såsom långvarig användning av steroider, långvarigt bruk av varan, solexponering, rökning och inflammatorisk hudsjukdom orsakar ömtålig eller skör hud.
  • Hudsjukdom – En försämring av svett och körtelsekret försämrar hudens fuktighet.
  • HUD TVÄTT – Tvål och duschgel och vissa mediciner kan också bidra till skör hud.

BEHANDLING AV SVÅRA HUD SÅR

  • ·         De måste behandlas professionellt och snabbt.
  • ·         En ambulans kan behöva tillkallas för ett besök till akuten.
  • ·         Upprepade sårbehandlingen kommer att behövas ofta under flera veckor eller månader.
  • ·         Dessa hudsår kan lätt förvandlas till bensår som kan ta ett år att läka med mycket besvär och smärta.

KOSTNADERNA FÖR ATT BEHANDLA SVÅRLÄKTA SÅR ORSAKAT AV SKÖR HUD

Problemet med att hantera sår orsakat av skör hud är extremt dyrt för vårdinrättningar över hela världen. Som exempel publicerade the International Wound Journal forskning om de lokala kostnaderna i Hull och East Riding området i Yorkshire. Dessa kostnader är direkt överförbara på Storbritannien i stort. Det visade sig att under 2005-2006 var kostnaden per 100 000 invånare upp till 3 millioner pund (4,5 millioner dollar).

DEN VÄRSTA BIEFFEKTEN, ETT FÖRSÄMRAT SJÄLVFÖRTROENDE

Förmodligen är den värsta bieffekten av alla, som ett resultat av en mindre stöt mot huden, ett försämrat självförtroende. De som drabbas blir mycket rädda för att stöta emot något i hemmet och att få återkommande sår. Att bara ta sig runt i hemmet är en riskfylld upplevelse. Att gå ut med hunden, göra trädgårdsarbete eller sporta undviks ofta vilket påverkar livskvaliten och får konsekvenser för hälsan.

Arbetsbördan för familjer och vårdare

Många människor som tar hand om äldre familjemedlemmar oroar sig mycket för dem, att de ska stöta emot något och få svårläkta sår.

VÄLJ FÖREBYGGANDE MED DERMATUFF

Är det inte mycket mer förnuftigt att förhindra uppkomsten av sår än att ta itu med dem i efterhand? Dermatuff är sättet att göra detta på.